Łukasz Gański Kolejna witryna oparta na WordPressie

Życiorys

Adwokat Łukasz Gański jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Od 2011 roku wykonuje zawód adwokata. Ponadto adwokat Łukasz Gański ukończył studia podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomościami.

Kariera

Obecnie adwokat Łukasz Gański zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie handlowym, obsłudze korporacyjnej, doradztwie prawnym w szczególności związanym z prawem handlowym, cywilnym, karnym, budowlanym i zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. Nadzoruje również w kancelarii sprawy z zakresu roszczeń odszkodowawczych. Ponadto specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w wyżej wymienionych dziedzinach, a także w zakresie prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego.

zobacz zakres usług