Maciej Drozdowski Kolejna witryna oparta na WordPressie

Maciej Drozdowski

Radca Prawny Maciej Drozdowski jest absolwentem dwóch kierunków pięcioletnich, magisterskich studiów stacjonarnych Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Pierwsze studia radca prawny Maciej Drozdowski rozpoczął na kierunku Administracja, następnie równolegle podjął się studiów na kierunku Prawo. Studia na kierunku Administracja radca prawny Maciej Drozdowski ukończył z wyróżnieniem
i nagrodą władz uczelni, zaś studia na kierunku Prawo, zostały ukończone
z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do programu studiów dla ogółu studentów. Po ukończeniu studiów radca prawny Maciej Drozdowski odbył aplikację radcowską przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku.

Kariera

W 2006 r. radca prawny Maciej Drozdowski rozpoczął świadczenie usług
prawnych dla podmiotów gospodarczych oraz dla innych Kancelarii Prawnych. Od 2009 r. radca prawny Maciej Drozdowski prowadzi własną Kancelarię Prawną.

Radca Prawny Maciej Drozdowski jest twórcą i właścicielem Kancelarii.
W Kancelarii odpowiada za obsługę prawną podmiotów gospodarczych
w szczególności sektora budowalnego oraz koordynację wszystkich
zespołów kancelarii.

zobacz zakres usług