Dla inwestorów Kolejna witryna oparta na WordPressie

Dla inwestorów

Kancelaria radcy prawnego Macieja Drozdowskiego zajmuje się obsługa prawną inwestorów – właścicieli nieruchomości. Obsługujemy właścicieli ziemskich,
którzy w swoich zasobach posiadają kilkadziesiąt hektarów atrakcyjnych gruntów z przeznaczeniem pod zabudowy wielorodzinne, jednorodzinne i usługowe. Obsługujemy także właścicieli nieruchomości lokalowych i komercyjnych.

W zakresie usług dla inwestorów
z branży nieruchomości Kancelaria
wykonuje:

 • Wsparcie Klienta w negocjacjach dotyczących uzbrojenia nieruchomości.
 • Wsparcie Klienta w zakresie postępowania o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
  lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowań za niekorzystną zmianę lub uchwalenie miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego w tym reprezentowanie Klienta w sporach sądowych
  z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu o podział i scalenie oraz podział nieruchomości.
 • Reprezentowania Klienta w postępowaniu wynikłym z naliczenia opłaty z powodu uzbrojenia
  nieruchomości oraz scalenia i podziału, a także podziału nieruchomości.
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniach dotyczących wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonej
  nieruchomości.
 • Wsparcie Klienta w negocjacjach sprzedażowych nieruchomości w tym pomoc w organizacji
  i przeprowadzeniu przetargu.
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie na skutek
  odpowiedniego upływu czasu (także przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego
  i wspólnotom mieszkaniowym), a także obrona Klienta przed zasiedzeniem ze strony innej osoby.
 • Reprezentowanie Klienta w sprawach o immisje, ustanowienie służebności, a także w innych
  sprawach na tle spornym z sąsiadami.
 • Reprezentowanie Klienta w sprawach o zniesienie współwłasności, a także w sprawach
  korporacyjnych i spadkowych prowadzących do zniesienia współwłasności.
 • Sporządzanie umów: najmu, dzierżawy, umów przedwstępnych sprzedaży, a także projektów
  umów sprzedaży, umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości oraz innych umów związanych
  z rynkiem nieruchomości.
 • Doradztwo w przedterminowym rozwiązywaniu umów oraz reprezentowanie Klienta w procesie
  dochodzenia zaległości czynszu najmu, dzierżawy, a także zapłaty dodatkowego odszkodowania.

umów się na spotkanie