Dla przedsiębiorstw spoza sektora budowlanego Kolejna witryna oparta na WordPressie

Dla Przedsiębiorstw
spoza sektora
budowlanego

Kancelaria radcy prawnego Macieja Drozdowskiego zajmuję się obsługą prawną zarówno osób fizycznych prowadzących własne przedsiębiorstwa jak też przedsiębiorców działających w formie: Spółki Akcyjnej, spółki z o.o., spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej. W ramach optymalizacji działalności Klienta pomagamy w tworzeniu, a także obsługujemy spółki z o.o. – komandytowe gdzie komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszem osoba fizyczne.

Usługi w zakresie obsługi
korporacyjnej Spółek:

 • Tworzenie spółek od podstaw wraz z doradztwem wyboru optymalnego rodzaju spółki
  lub spółek
 • Tworzenie i obsługa prawna grup kapitałowych oraz konsorcjów
 • Przygotowywanie projektów uchwał dla organów spółek i obsługa prawna zgromadzenia
  wspólników oraz walnego zgromadzenia
 • Bieżące korporacyjne doradztwo organom spółki w zakresie ich działania
 • Łączenie, podział, przekształcanie i likwidacja spółek

Usługi w zakresie spraw
gospodarczych przedsiębiorców:

 • Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych
 • Wspieranie Klientów w negocjacjach umownych w tym negocjacjach ugodowych
 • Sporządzanie projektów umów
 • Reprezentowania Klientów w postępowaniach egzekucyjnych, a także w postępowaniach
  zmierzających do skutecznego ustalenia ukrywanego majątku dłużnika lub zajęcia majątku,
  dłużnik przeniósł na osobę trzecią z pokrzywdzeniem wierzyciela

umów się na spotkanie

Przedsiębiorstwa spoza sektora
budowalnego, dla których
świadczyliśmy lub nadal świadczymy
usługi to:

 • Przedsiębiorstwa branży spożywczej i gastronomicznej w tym:
  • Producenci produktów spożywczych
  • Hurtownie spożywcze,
  • Restauracje
 • Przedsiębiorstwa branży transportowej i spedycyjnej w tym:
  • Przedsiębiorstwa transportu międzynarodowego,
  • Przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej
  • Przedsiębiorstwa branży transportu specjalnego,
  • Przedsiębiorstwa transportu krajowego i spedycji krajowej
 • Przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej w tym:
  • Przedsiębiorstwa napraw i serwisu samochodów ciężarowych i autobusów
  • Przedsiębiorstwa napraw i serwisu samochodów osobowych
  • Przedsiębiorstwa naprawy i sprzedaży motocykli zabytkowych
  • Komisy samochodowe
 • Przedsiębiorstwa branży chemicznej w tym:
  • Hurtownie chemii przemysłowej
  • Producenci chemii przemysłowej
 • Przedsiębiorstwa usługowe sektora finansowego:
  • Przedsiębiorstwa doradztwa kredytowego i ubezpieczeniowego
  • Przedsiębiorstwa doradztwa inwestycyjnego
  • Biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów
 • Przedsiębiorstwa branży produkcji rolnej i hodowli w tym:
  • Stadniny koni
  • Przedsiębiorstwa ogrodnicze
  • Rolnicy
 • Przedsiębiorstwa branży odzieżowej – znana marka modowa
 • Przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia
 • Przedsiębiorstwa usługowe branży informatycznej

umów się na spotkanie