Odszkodowania Kolejna witryna oparta na WordPressie

Odszkodowania

Kancelaria radcy prawnego Macieja Drozdowskiego
posiada wyspecjalizowany dział prawny zajmujący się odszkodowaniami. O sprawach odszkodowawczych prowadzonych przez Kancelarię można było usłyszeć wielokrotnie w mediach ogólnopolskich w tym w czołowych telewizjach i prasie. Prowadziliśmy z powodzeniem precedensowe w skali kraju sprawy o bardzo skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych. Reprezentujemy poszkodowane osoby przed Sądami na terenie całego kraju z tego też powodu naszymi Klientami są osoby z całej Polski.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w pomocy osobom poszkodowanym w ciężkich wypadkach na budowach, w stoczniach, stolarniach, portach przeładunkowych, górnictwie, zakładach chemicznych, zakładach produkcyjnych, tartakach i innych zakładach przemysłowych. Poszkodowanym w takich wypadkach świadczymy usługi w zakresie:

 • Doradztwa i reprezentacji poszkodowanego (lub członków jego rodziny w przypadku śmierci
  poszkodowanego) przed powołanym przez pracodawcę zespołem powypadkowym – pomagamy
  poszkodowanym składać zastrzeżenia do protokołu powypadkowego, a także wnosić o wpisanie
  do protokołu uchybień nie leżących po stronie pracownika
 • Reprezentujemy poszkodowanego (lub w przypadku śmierci poszkodowanego członków
  jego rodziny) w prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy postępowaniu głównym
  dotyczącym wypadku
 • Reprezentujemy poszkodowanego (lub w przypadku śmierci poszkodowanego członków
  jego rodziny) w prowadzonym w sprawie wypadku postępowaniu karnym
 • Reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniu cywilnym w zakresie uzyskania
  odpowiedniego zadośćuczynienia, odszkodowania za szkodę majątkową w postaci szkody
  wyrządzonej chorobą i szkody w postaci utraconych korzyści, uzyskania renty cywilnej, zwrotu
  kosztów leczenia i opieki, a także wyłożenia z góry kosztów na zakup odpowiedniej protezy.

Pomagamy w szkodach osobowych
osobom, które doznały szkody w:

 • W wypadkach komunikacyjnych — także w tedy, gdy sprawca jest nie znany lub nie miał
  ważnej polisy OC, jak również w sytuacji, gdy sprawcą szkody jest obcokrajowiec
 • Pieszym i rowerzystom potrąconym przez pojazd mechaniczny, także w tedy gdy potracenie
  nastąpiło na parkingu lub drodze wewnętrznej
 • Osobom poszkodowanym przez błąd medyczny
 • Osobom poszkodowanym na skutek potknięcia o nierówną nawierzchnię chodnika lub drogi,
  wpadnięcia w niezabezpieczone otwory, jak również poszkodowanym na skutek poślizgnięcia
  na śliskiej lub nieodśnieżonej nawierzchni – także w tedy, gdy poślizgnięcie nastąpiło w centrum
  handlowym lub w innym miejscu użyteczności publicznej
 • W wypadkach powstałych na terenie gospodarstwa rolnego

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań
bliskim ofiar wypadków śmiertelnych:

W kategorii wypadku śmiertelnego mieszczą się wypadki w pracy, wypadki komunikacyjne oraz wszystkie inne wypadki, których następstwem jest śmierć osoby bliskiej. W kategorii osoba bliska zmarłemu mieszczą się: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowie, ale też przyjaciele – przy czym każda z osób bliskich posiada swoje roszczenia odszkodowawcze niezależne od roszczeń pozostałych osób bliskich. Bliskim ofiar wypadków śmiertelnych pomagamy uzyskać:

 • Roszczenia cywilne takie jak: zadośćuczynienie, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji
  życiowej, renta cywilna, zwrot pełnych kosztów pogrzebu
 • Reprezentujemy bliskich zmarłego w prowadzonych postępowaniach karnych
  oraz postępowaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • Reprezentujemy bliskich przed Sądami w procesach dotyczących dochodzonych roszczeń

Pomagamy w szkodach majątkowych:

Szkody majątkowe, w których pomagamy to przede wszystkim szkody w pojazdach mechanicznych, szkody wynikłe z pożaru, zalania, kradzieży lub innych zdarzeń losowych. Współpracujemy z różnego typu rzeczoznawcami co ułatwia naszym Klientom rzeczywiste oszacowanie powstałej szkody.
W przypadku szkód majątkowych świadczymy usługi w zakresie:

 • Doradztwa w zakresie powierzenia sporządzenia opinii niezależnemu rzeczoznawcy
 • Pomoc w weryfikacji czy zachodzi szkoda całkowita w pojeździe czy też nie
 • Pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń w sytuacji,
  gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub zaniżył jego wartość
 • Reprezentacja poszkodowanego przed Sądem w zakresie dochodzonego roszczenia